picture

Drony

Provoz a řízení letecké dopravy – Letecké bezpilotní systémy Bc.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Letectkých bezpilotních systémů uplatnit

 • Systémový inženýr dronů
 • Technik výroby dronů
 • Pilot/Operátor dronů
 • Kameraman z leteckého bezpilotního letadla
 • Bezpečnostní manažer v letectví

CO NABÍZÍ SPECIALIZACE – LETECKÉ BEZPILOTNÍ SYSTÉMY DRONY?

Cílem studia tohoto studijního programu je profesně zaměřené vzdělávání s důrazem na praktické provozní činnosti v oborech služeb v letecké dopravě (specializace Provoz a řízení letecké dopravy), resp. v nově se rozvíjející oblasti poskytování a provozování leteckých bezpilotních služeb, tzv. dronů (specializace Letecké bezpilotní systémy). Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesních činností (kompetence) v celé šíři provozně, technické a ekonomické oblasti provozování letecké dopravy a leteckých bezpilotních prostředků a budou připraveni jak pro působení v České republice, tak i v celé Evropské unii.

pictogram

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

pictogram

Letecké bezpilotní systémy

Dronům patří budoucnost. Naučíš se rozumět jejich konstrukci i reálnému použití.

pictogram

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme Tě se v nich bez problémů orientovat.

pictogram

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo Tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

pictogram

Letecká doprava-letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

pictogram

Management a marketing

Chceš se stát úspěšným manažerem v podniku letecké dopravy? U nás si osvojíš základy i moderní manažerské a marketingové nástroje.

Jaký můžeme očekávat vývoj v oblasti leteckých bezpilotních systémů?

V řadě odvětví postupuje digitalizace, automatizace a snižování nákladů, což může znamenat impuls pro revizi některých operací a jejich reorganizaci s cílem širšího využívání technologií jako právě LBS. V době COVID již byly testovány možnosti přepravy testů nebo vakcín pomocí dronů.

Vzhledem k využití leteckých bezpilotních systémů téměř ve všech lidských činnostech se v zásadě vývoj a výroba LBS téměř nezměnila. Důkazem je Česká firma Primoco INVESTMENTS s.r.o. Praha, která jedná o dodání 67 kusů bezpilotních letounů pro více zákazníků, "počítáme se zdvojnásobením výroby a k podpoře této expanze jsme již začali s náborem nových zaměstnanců". Připravují 45 nových prodejních kontraktů. Ukazuje se, že zákazníci Českého podniku jsou vysoce spokojeni s možnostmi využití bezpilotních letadel.

Oblasti dalšího rozvoje v oblasti LBS:
městská mobilita (přeprava cestujících a zboží)
automatizace a adaptabilita, snadnější použití pro cílového zákazníka (cestujícího, operátora LBS)
řízení letového provozu LBS (problematika tzv. U-space)
související důraz na bezpečnost přenosu dat (telemetrie, řídící signály) – kyber bezpečnost

Budoucí vývoj do roku 2025 předpovídá více než dvojnásobné prodeje mezi lety 2020 a 2025. V letošním roce se počítá s prodejem cca. 1 milionu dronů.

Jaký titul získám ?

pictogram

Staň se kvalifikovaným odborníkem pro poskytování služeb v oblasti letecké dopravy, nebo manažerem v leteckých a letových provozních službách. Studuj program, který letí!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

pictogram

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti letectví? Díky navazujícímu magisterskému studiu ještě zdokonalíš své znalosti. Studuj obor, který letí!

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Jako Bc.

Absolventi tohoto programu naleznou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy, jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších leteckých služeb. Budou schopni plánovat vybavení leteckých bezpilotních systémů ve vztahu ke konkrétnímu nasazení, a využívat prostředky zabezpečovací a záchranné techniky. Budou schopni plnit úlohy pilotů operátorů po absolvování povinných zkoušek na ÚCL, manažerů při využívání bezpilotních systémů i technických pracovníků. Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou. V soukromém civilním letectví, nadnárodní i mezinárodní společnostech využívající leteckou dopravu, letecké bezpilotní systémy a v souvisejících logistických procesech.

Jako Ing.

Absolvent získá uplatnění ve vyšších úrovních managementu organizací zaměřených na leteckou dopravu, v oblasti leteckých a letových provozních služeb, v podnicích leteckého provozu, letecké výroby a údržby, ve velkých nadnárodních logistických společnostech, které leteckou dopravu využívají denně, dále v zahraničních firmách a institucích podnikajících v letecké dopravě a letecké výrobě, v oblasti soukromých podnikatelských činností a v odborech regionální a veřejné správy se zaměřením na civilní letectví.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Povinnou praxi a téma své závěrečné práce (Bc., Ing.) můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Vysoké škole obchodní, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2023) si můžeš podat od 1.12.2022 – 30.9.2023
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Provoz a řízení letecké dopravy – Letecké bezpilotní systémy Bc.

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Ing.

Délka studia: standardně 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 60 600,- / rok nebo 33 330,- / semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

PROČ LETECKÉ BEZPILOTNÍ SYSTÉMY - DRONY?

 • Výuka nejnovějších trendů v letecké dopravě
 • Možnost pokračovat i na navazující magisterské studium v oblasti letectví
 • Možnost profesního využití a práce v oblasti letecké dopravy, konkrétně v oblasti plánování a zabezpečování bezpilotních systémů.
 • Jedinečná specializace tohoto druhu<
 • Významní odborníci a praktickými zkušenostmi s oblasti letectví
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Využití oborů a specializací v praxi
 • Individuální přístup vyučujících
 • Více specializací (Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy)
 • Drony – jediná unikátní specializace
 • Nové akreditace
 • Navazující magisterský studijní program
 • Kvalitní pedagogický tým odborníků z podnikové praxe i státní správy civilního letectví

Co je nového v programu Letectví?

 • Reakce na nové trendy v letectví (např. Bezpečnostní management v letecké dopravě, Letecké bezpilotní systémy)
 • Modelování procesů
 • Využití nových SW

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme